Kế hoạch tổ chức khám sức khỏe đối với sinh viên K43

LỊCH KHÁM SỨC KHỎE ĐỐI VỚI SINH VIÊN K43

  1. Thời gian: Từ 7h00 đến 11h30 ngày 23/9/2023 (Thứ Bảy)

Cụ thể:

– Sinh viên các khoa có mặt lúc 7h00:

+ Kịch hát dân tộc

+ Truyền hình

+ Múa

+ Thiết kế mỹ thuật

– Sinh viên các khoa có mặt lúc 8h30:

+ Nghệ thuật điện ảnh

+ Sân khấu

+ Nhiếp ảnh

+ Công nghệ điện ảnh – truyền hình

  1. Địa điểm: Tầng 7, nhà A2, Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội

    Khu Văn hóa nghệ thuật, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội