TIN TỨC VÀ HOẠT ĐỘNG MỚI NHẤT


Dự án “Romeo và Juliet” được trao Giải thưởng “Bernd Rode Award năm 2020-2021”
Dự án “Romeo và Juliet” là hợp tác giữa Đại học Âm nhạc và Nghệ thuật biểu diễn Vienna (Áo) và Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội trong khuôn khổ Chương trình của ASEA-UNINET (Mạng lưới trường đại học Châu Âu và ASEAN). Tháng 3 – 4 năm 2018, dưới sự […]
Xem Thêm