TIN TỨC VÀ HOẠT ĐỘNG MỚI NHẤT


PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP
PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP TT Họ và tên Bằng cấp chuyên môn Chức vụ, chức danh 1. Nguyễn T.Thu Hiền ThS NTSK Trưởng phòng, Chuyên viên 2. Nguyễn Thị Thu Hương Cử nhân kế toán Phó Trưởng phòng, Kế toán trưởng 3. Trần  Nguyên Anh Thạc sĩ Quản lý kinh tế kỹ thuật Phó […]
Xem Thêm
admin
15/01/2020

Bộ phận Tài vụ